AED 200 เครื่อง เพื่อชาวหนองวัวซอ

ด้วยทางหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัยอัตตสันโตหนองวัวซอ ต้องการแจ้งให้ท่านทราบถึงโครงการ AED 200 เครื่อง เพื่อชาวหนองวัวซอ จะมีระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึง 15 พฤษภาคม 2561

และได้มีประกาศจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง กําหนดให้การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเป็นการปฐมพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจึงมีมติให้ออกประกาศให้การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เป็นการปฐมพยาบาล

ทางหน่วยจะทำการดำเนินการติดตั้ง เครื่อง AED ทั้ง 200 เครื่องนี้ ตามสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น รถกู้ชีพในตำบลต่างๆ สถานีอนามัยชุมชน สถานที่ราชการที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ และสถานที่ย่านชุมชนที่มีผู้คนจำนวนมาก และจุดต่างๆที่มีเครื่องAEDนี้ สามารถแสดงให้เห็นในระบบออนไลน์ เมื่อท่านต้องการขอความช่วยเหลือ ในกรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน หรือมีอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัว

หน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน 1669 และหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัยอัตตสันโต สามารถแจ้งให้ทราบถึงพิกัดของเครื่อง AED ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ท่าน และสามารถนำมาใช้ได้ทันท่วงทีและอัตราการรอดชีวิต มีโอกาสรอดสูงถึง 75% ระหว่างรอหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาถึงที่เกิดเหตุ

เครื่อง AED คืออะไร

AED (Automted External Defibrillator)หรือ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดหนึ่ง สามารถวินิจฉัยภาวะ หัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยอัตโนมัติ และ สามารถให้การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหัวใจ โดยใช้กระแสไฟฟ้า หยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้อง
ในปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่อง AED ในที่สาธารณะมากขึ้น เช่น ตามสถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เพราะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ง่าย โดยทำตามคำแนะนำของเครื่อง AED ซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วยได้อัตโนมัติและช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้อย่างทันท่วงที

วิธีการใช้งานเครื่อง AED

การใช้งานเครื่อง AED นั้นไม่ยุ่งยาก เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ทำตาม 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

เปิดสวิตช์เครื่อง AED และทำตามคำแนะนำจากเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2

ติดแผ่นแพดบนหน้าอกของผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่มกระตุ้นที่มีไฟกระพริบสีส้มเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้ากระตุกหัวใจผู้ป่วย

จุดเด่นเครื่อง AED Philips รุ่น FRx

กำหนดการโครงการ

ข้อมูลและการฝึกอบรม

ข้อมูลและการฝึกอบรมด้านการทำ CPR ร่วมกับการใช้เครื่อง AED ในสถานศึกษาและสถานที่ต่างๆ เพื่อพร้อมปฏิบัติเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

พิกัดสถานที่

พิกัดของแต่ละสถานที่ของเครื่องAEDนั้น ต้องสามารถเข้าถึงได้สูงสุด5นาที

ด้านผู้ให้การสนับสนุน

การสนับสนุนในโครงการAED200เครื่อง เพื่อชาวหนองวัวซอนั้น คือการได้รับการบริจาคจากวัดต่างๆในพื้นที่และประชาชนชาวบ้านร้านค้าต่างๆในพื้นที่

สั่งซื้อและจัดส่ง

อุปกรณ์ที่สั่งซื้อทางบริษัทฟิลลิปส์จะทำการจัดส่งมาทางเราโดยตรง

การติดตั้งและการรวมเข้ากับแอปพลิเคชันiNOW

มีการติดตั้งเครื่อง AED ตามสถานที่ต่างๆตามที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วและจะมีการรวมเข้ากับระบบแอปพลิเคชันฉุกเฉินiNOW

การอบรมให้ความรู้กับประชาชน

กสรอบรมให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่หนองวัวซอในการทำCPRร่วมกับการใช้เครื่องAED เป็นระยะเวลา5ปี

ข้อมูลโครงการ

084 402 7419

การรวมเข้ากับแอปพลิเคชันiNOW

สถานที่ตั้งเครื่องAEDทั้งหมดจะได้รับการลงทะเบียนในระบบแอปพลิเคชั่นฉุกเฉินบนมือถือ และการ

รวมจจุดที่ตั้งและตำแหน่งของเครื่องAED ทั้งหมด ในระบบแอปพลิเคชั่นiNOW และแอปพลิเคชั่นจะคำนวนระยะทางให้โดยอัตโนมัติจากตำแหน่งของเครื่องAEDไปยังจุดเกิดเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือ และเมื่อมีการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านมาทางแอปพลิเคชั่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ขอความช่วยเหลือมานั้นจะโชว์ขึ้นบนระบบและจะมีการอธิบายเส้นทางและพิกัดของเครื่องAEDที่ชัดเจน จากผู้ควบคุมและสั่งการที่ศูนย์ของระบบiNOWและยังให้รายละเอียดและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แล้วการเข้าถึงที่ใกล้ที่สุด

การจัดหาทุนสนับสนุนโครงการ

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางวัดในพื้นที่หนองวัวซอและในแต่ละชุมชนมีวัดมากกว่าหนึ่งวัด แต่ละวัดจะมีการทำบุญสมทบทุนสำหรับโครงการนี้ การบริจาคทั้งหมดนั้นเป็นเงินทุนที่ใช้สบับสนุนโครงการ

  • 1.

  • 2.

การวางแผนกิจกรรมสำหรับการร่วมสมทบทุนบริจาค

วัดในแต่ละแห่งนั้นจะมีการกำหนดการในตารางเวลานี้ในวันที่บริจาคทั้งหมดจะมีการลงชื่อและยอดของการบริจาค

การดำเนินการจัดการ

การดำเนินการนั้นจะเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของสถานณการณ์
  • 3.

  • 4.

  • 5.

การดำเนินการจัดการ

การดำเนินการนั้นจะเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของสถานณการณ์

การประเมินผล

ยอดของการบริจาคนั้นจะจะถูกนับและคำนวณหากยอดบริจาคของวัดนั้นๆไม่เพียงพอก็จะวางแผนในดำเนินการอีกในวันอื่น

การติดตั้งและการส่งอุปกรณ์

เครื่องAEDจะถูกส่งมายังวัด และหลังจากนั้นจะทำการติดตั้งตามสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้และติดตั้งเข้ากับระบบฉุกเฉินแอปพลิเคชั่นiNOW

ข่าวสารและข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

ติดต่อผู้ดำเนินการโครงการ

85หมู่3 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 4136

+66 (0) 84 402 7419

aed@rescue-thailand.com

ตลอด24ชั่วโมง ทุกวัน 365วันทุกปี

แบบฟอร์มการติดต่อ

ถ้าท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดกรอกลงในแบบฟอร์ม

Send Message