สมาชิกที่ให้การสนับสนุนหน่วยกู้ภัยอัตตสันโต

ชาวบ้านในพื้นที่ในเขตที่หน่วยงานดูแลและรับผิดชอบได้ให้การสนับสนุนทางหน่วยกู้ภัยในทุกเดือนและเงินทุกๆบาทนั้นนำไปใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน100% และเนื่องจากประชาชนชาวบ้านนั้นมีรายได้ค่อนข้างน้อยการให้การสนับสนุนในแต่ละเดือนนั้นจึงค่อนข้างน้อย และการบริการงานของเราให้บริการฟรีทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ของผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่เรารับผิดชอบแม้ท่านจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ตาม เราบริการทุกๆท่านอย่างเสมือนกับคุรเป็นคนในครอบครัว

IM EINSATZ

ผู้ที่สนใจเป็นเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

หน่วยกู้ภัยอัตตสันโต เป็นหน่วยกู้ภัยที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน และประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือในหมู่บ้านมีครัวเรือนที่ยากจนและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ทางเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจในการต้องการเข้าร่วม

Patientenversorgung

BIST DU BEREIT FÜR EINE GROßARTIGE AUFGABE?

Werde aktives oder passives Mitglied von Attasanto