IEMS คืออะไร?

IEMS เป็นโครงการที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการใช้งานบนมือถือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์IEMSเป็นซอฟแวร์ที่รวมการแจ้งเตือนบนแอพพลิเคชั่นบนมือถือซึ่งผู้ใช้งานบนมือถือสามารถเปิดแอพพลิเคชั่นและกดขอความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่นจากนั้นระบบจะแจ้งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ

  • ระบบจะส่งการแจ้งเตือนฉุกเฉินใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที
  • ระบบจะติดตามพิกัดGPSอัตโนมัติเพื่อระบุตำแหน่งของการขอความช่วยเหลือที่แน่นอน
  • เราจะตอบกลับไปยังผู้ขอความช่วยเหลือโดยทันทีหลังจากสัญญาณแจ้งเตือนสำหรับการขอความช่วยเหลือ
  • โดยจะโทรกลับไปยังผู้ที่ขอความช่วยเหลือ สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะได้เตรียมอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติม
  • และอาจจะมีการเชื่อมต่อวีดีโอกับผู้ขอความช่วยเหลือ
  • เริ่มต้นการช่วยชีวิตด้วยการสนทนาผ่านทางภาพและเสียงวีดีโอ
  • และเมื่อรถที่ให้การช่วยเหลือหรือผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือแล้ว ก็เป็นการสิ้นสุดของการช่วยเหลือในระบบแอพพลิเคชั่นฉุกเฉินบนมือถือ
iems2